8/10/09

Παριζάκι Υφαντής - Πρόεδροί μου συνεπείς


Εξαιρετικά αφιερωμένο στους Προέδρους
(κάθε ράτσας)Δεν υπάρχουν σχόλια: