30/9/09

Δεκέμβρης 2008 - Η δυνατότητα για την έφοδο στον ουρανό...

Διάρκεια 28 λεπτά | Παρουσίαση της εξέγερσης του Δεκέμβρη μέσα από τις πράξεις και το λόγο των ίδιων των εξεγερμένων. Το video φτιάχτηκε στη Θεσσαλονίκη το Γενάρη του 2009.

Η δυνατότητα για την έφοδο στον ουρανόDownload torrent (από black-tracker.gr) :
December 2008 - The potentiality of storming heaven

Δεν υπάρχουν σχόλια: